Khánh Băng, Nguyễn Ngọc Sơn Khánh Băng, Nguyễn Ngọc Sơn
Tên thật: Khánh Băng, Nguyễn Ngọc Sơn

Khánh Băng, Nguyễn Ngọc Sơn | Album nhạc Khanh Bang, Nguyen Ngoc Son Video Clip