Nhong Nhong Nhong
Xuân Mai
1,086,943 26

Thích thì LIKE hay thì SHARE:
Lời bài hát: Nhong Nhong Nhong
Nhong nhong nhong lọc cà lọc cà lọc lọc cà nhong nhong nhong

Nhogn nhong nhong cha làm con ngựa để cho em lên cưởi trên lưng.Nhiong nhong nhogn cha làm con ngựa để cho con vui thoả tuiếng cười.Nhogn nhogn ngựa cha mệt quá con không biết con cưỡingựa phi.Ngựa phi….Hai cha con cùng ngã lăn đùng.Vui thật vui ta cười giòn giã.ngựa cha ngã muốn vỡ la7n quay.Con chạy nhanh chạy đi hỏi mẹ tìm ở đâu có là bồ đề.Mẹ bảo con đừng đi tìm cỏ, mà con hãy thỏ thẻ bên tai,con thương cha con ôm thật nhiều ,ngựa cha lại cưỡi con nhogn nhong.
Phiên bản 1/1

Nhong Nhong Nhong Xuân Mai | Nghe Tải Bài Hát MP3